Formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

W dzisiejszych czasach istnieją trzy najczęściej wybierane formy opodatkowania, a są nimi:

  • zasady ogólne (skala podatkowa)
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Skala podatkowa

Skala podatkowa to najbardziej podstawowa forma opodatkowania. Korzysta z niej większość osób. Podatek dochodowy do kwoty 120 tysięcy wynosi 12%, a nadwyżka jest opodatkowana stawką 32%. Podatek liniowy różni się od zasad ogólnych tym, że stawka wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu.


Obie wymienione powyżej formy opodatkowania można rozliczać za pomocą KPiR, czyli Książki Przychodów i Rozchodów. KPiR jest jedną z form ewidencji, określaną również jako "uproszczona księgowość". Warunkiem prowadzenia KPiR jest nieprzekroczenie przychodów w wysokości 2 milionów euro w poprzednim roku. W tej formie ewidencji podatek dochodowy jest obliczany na podstawie osiągniętych przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Faktury, rachunki i dowody wewnętrzne stanowią koszty uzyskania przychodów.

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to zupełnie odrębna forma opodatkowania. Jak wskazuje sama nazwa, podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód. Podobnie jak w przypadku KPiR, warunkiem wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania jest nieprzekroczenie 2 milionów euro przychodów w poprzednim roku. Istnieje wiele stawek ryczałtu. Dwuprocentowa i tym samym najniższa stawka dotyczy sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy. Najwyższa stawka wynosząca 17 % dotyczy m.in. przychodów osiąganych przez osoby wykonujące wolne zawody. Koszty w ryczałcie nie mają znaczenia. Należy zaznaczyć, że nie każdy może wybrać tę formę opodatkowania. Istnieją wyłączenia określone w ustawie.

Kiedy wybrać KPiR, a kiedy ryczałt?

Przyjęło się, że ryczałt jest wybierany przez osoby osiągające wysokie przychody i nie generujące dużych kosztów. Każda forma opodatkowania ma zalety i wady. Wybierając ryczałt, musimy liczyć się z tym, że nawet jeśli nie osiągamy dochodu, nadal musimy uiścić podatek. Ponadto, nie możemy skorzystać z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z ulgi na dziecko. Z drugiej strony, w przypadku prowadzenia działalności wytwórczej na podstawie powierzonego materiału wybór ryczałtu jest korzystniejszy niż zasady ogólne, ponieważ nie ponosimy żadnych kosztów.


Pamiętaj! Wybór formy opodatkowania ma teraz wpływ na wysokość składki zdrowotnej.

Jeśli masz wątpliwości, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.