Projekt zmiany ustawy o rachunkowości 2024

28 lutego rząd znowelizował ustawę o rachunkowości. Wprowadza ona istotne zmiany w polskim systemie księgowości. Projekt ma na celu usprawnienie procedur księgowych, dostosowanie się do unijnej dyrektywy, która dotyczy przeciwdziałania unikania opodatkowania. Efektem przyjętej nowelizacji duże koncerny wielonarodowe będą zobowiązane do ujawniania swoich sprawozdań dotyczących podatku dochodowego, który płacą w różnych krajach, Ujawnienie to będzie dotyczyć wszystkich krajów EOG oraz „rajów podatkowych”, w których koncerny te prowadzą działalność. Regulacje te będą dotyczyć sprawozdań o podatku dochodowym, które zostaną sporządzane za rok obrotowy zaczynający się 22.06.2024 lub później.

Projekt dostępny na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/